Výberové konanie na miesto Terénneho sociálneho pracovníka

OBEC Uzovské Pekľany, Uzovské Pekľany 68, ocupeklany@gmail.com   vyhlasuje výberové konanie na miesto Terénneho sociálneho pracovníka prostredníctvom NP Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou ...

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 40,70KB ]

vložené: 13.07.2020 , + 1 prílohy v ozname

Folklórne vystúpenie

         Obec Uzovské Pekľany  Vás srdečne pozýva na vystúpenie folklórnej speváčky Hanky Servickej s doprovodom folklórnej skupiny Janíčkovcou, kto má záujem a čas v ...

vložené: 09.07.2020

Vystúpenie folklórnej speváčky Hanky Servickej

Obec Uzovské Pekľany Vás srdečne pozýva na vystúpenie folklórnej speváčky Hanky Servickej s doprovodom folklórnej skupiny Janíčkovcou, kto má záujem a čas v sobotu 11.07.2020 o 17:00 hod amfiteáter za ...

Vystúpenie folklórnej speváčky Hanky Servickej [ formát: JPG veľkosť: 58,52KB ]

vložené: 09.07.2020 , + 1 prílohy v ozname

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ

Obecný úrad v Uzovských Pekľanoch v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých ...

PDF Príloha: príloha výzvy [ formát: PDF veľkosť: 210,64KB ]

vložené: 06.05.2020 , + 1 prílohy v ozname

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE V RÁMCI PREVENCIE KORONAVÍRUSU – COVID-19

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE V RÁMCI PREVENCIE KORONAVÍRUSU – COVID-19 Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí sem aj COVID-19): umývať ...

PDF Príloha: Koronavirus_biely_A5 [ formát: PDF veľkosť: 36,97KB ]

vložené: 18.03.2020 , + 13 prílohy v ozname

Inštrukcie k neverejným bohoslužbám, vysluhovaniu sviatostí a návšteve kostolov

DOCX Príloha: Názov prílohy [ formát: DOCX veľkosť: 377,57KB ]

vložené: 16.03.2020 , + 1 prílohy v ozname