Pozvánka - Konanie riadneho zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Revák a spol.

      

OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO ZHROMAŽDENIA

 

Výbor Pozemkového spoločenstva Revák a spol. oznamuje všetkým svojim členom, že

Zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Revák a spol. sa uskutoční dňa 4.3.2023 o 17.30 hod.

v zasadačke OcÚ v Uzovských Pekľanoch.

vložené: 03.02.2023