Marek Gruška

Narodený: 1978
Vzdelanie: stredná škola s maturitou
Je ženatý a má 3 deti

Kontakt:

e-mail: starosta@uzovskepeklany.sk
telefón: 051 45 94 217
mobil: 0911 586 704

Je potrebné sa vopred sa nahlásiť na sekretariáte obecného úradu (osobne alebo na tel. č.: +421.514594217)

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého zvolili jeho obyvatelia v priamych voľbách. Je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovno-právnych vzťahoch pracovníkov samosprávy a je správnym orgánom v administratívno-správnych vzťahoch. Jeho práva a povinnosti upravuje §13 a §24 zákona o obecnom zriadení ako aj ďalšie právne normy.