Zoznam členov

Peter Hrubý

Ján Gábor

Tomáš Ondík

Stanislav Pošefka

Pavol Šima

Kontrolór obce

Ing. Matfiak Vladimír