Zoznam členov

Peter Hrubý

Mgr. Miriam Gabani MBA

Rastislav Štofan

Ing. Anna Hrubá

Ján Strelec

Kontrolór obce

Ing. Talarovič Štefan