Výberové konanie na riaditeľa ZŠ

Obecný úrad v Uzovských Pekľanoch v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých ...

PDF Príloha: príloha výzvy [ formát: PDF veľkosť: 210,64KB ]

vložené: 06.05.2020 , + 1 prílohy v ozname

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE V RÁMCI PREVENCIE KORONAVÍRUSU – COVID-19

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE V RÁMCI PREVENCIE KORONAVÍRUSU – COVID-19 Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí sem aj COVID-19): umývať ...

PDF Príloha: Koronavirus_biely_A5 [ formát: PDF veľkosť: 36,97KB ]

vložené: 18.03.2020 , + 13 prílohy v ozname

Inštrukcie k neverejným bohoslužbám, vysluhovaniu sviatostí a návšteve kostolov

DOCX Príloha: Názov prílohy [ formát: DOCX veľkosť: 377,57KB ]

vložené: 16.03.2020 , + 1 prílohy v ozname

Prerušenie dodávky elektrickej energie

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 1,19MB ]

vložené: 20.01.2020 , + 1 prílohy v ozname

Potvrdenie pôvodu mäsa v školskej jedálni

Potvrdenie pôvodu mäsa v školskej jedálni [ formát: JPG veľkosť: 39,73KB ]

vložené: 01.01.2020 , + 1 prílohy v ozname

Verejná vyhláška poľovníckeho spolku

PDF Príloha: Názov prílohy [ formát: PDF veľkosť: 570,24KB ]

vložené: 03.12.2019 , + 1 prílohy v ozname