Územné rozhodnutie o vydaní stavby - Základná škola

Obec Uzovské Pekl'any, obecný úrad v Uzovskych Pekľanoch č.68, 082 63 podala návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby "Základná škola" na pozemkoch CKN p. č. 61, 62, 64 k. ú. Uzovské Pekl'any.

Súbory na stiahnutie

Dátum vytvorenia: 31.08.2020
Dátum platnosti do: 31.10.2020

« návrat na obsah elektronickej úradnej tabule