Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany

Obci Uzovské Pekľany bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6 Technická ...

Čas spomienok či sviatok odpadu?

Onedlho si opäť pripomenieme Sviatok všetkých svätých a po ňom Sviatok všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývané aj Dušičky, ktoré sú tradíciou nielen na Slovensku. Začiatok ...