Bol pridaný dokument do sekcie Zmluvy :
Zmluva o budúcej zmluve

12.07.2024

Zmluva o budúcej zmluve Čítaj ďalej

Bol pridaný dokument do sekcie Zmluvy :
Zmluva o dielo DB construction s.r.o.

19.06.2024

Zmluva o dielo Čítaj ďalej

Nový oznam:
Zverejnenie zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu

10.06.2024

Bol pridaný dokument do sekcie Rozpočet :
Návrh záverečného účtu za 2023

24.05.2024

Návrh záverečného účtu za 2023 Čítaj ďalej

Bol pridaný dokument do sekcie Iné dokumenty, zmluvy, predpisy :
Plán práce kontrolóra na 2. polrok 2024

17.05.2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2024 Čítaj ďalej

Bol pridaný dokument do sekcie VZN :
VZN - návrh

16.05.2024

stanovenie správneho poplatku k žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov na území obce Čítaj ďalej

Bol pridaný dokument do sekcie Zmluvy :
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

14.05.2024

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Čítaj ďalej

Bol pridaný dokument do sekcie Zmluvy :
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

24.04.2024

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom - Mesto Sabinov Čítaj ďalej

Bol pridaný dokument do sekcie Iné dokumenty, zmluvy, predpisy :
Sadzobník správnych poplatkov

16.04.2024

Sadzobník správnych poplatkov platný od 1. 4. 2024 Čítaj ďalej

Nový oznam:
Zverejnenie zápisnice okrskovej volebnej komisie z volieb prezidenta SR - II. kolo

09.04.2024