Oznámenie o konaní riadneho zhromaždenia

   

    Oznámenie o konaní riadneho zhromaždenia.  

 

Výbor Pozemkového spoločenstva Revák a spol. oznamuje všetkým svojim členom, že zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Revák a spol.

sa uskutoční dňa 10.7.2021 o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ v Uzovských Pekľanoch. 

 

vložené: 10.06.2021