Návrh záverečného účtu 2018

V prílohe sa nachádza návrh záverečného účtu obce Uzovské Pekľany za rok 2018.

vložené: 12.06.2019 , + 1 prílohy v ozname

Výzva na vykonanie výrubu stromov

Výzva na vykonanie výrubu

vložené: 21.03.2019 , + 1 prílohy v ozname