Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Prínos sčítania v Prešovskom kraji. Sčítanie v kraji prebieha v 665 obciach, pričom 23 z nich má štatút mesta. K 31. 8. bolo v kraji sčítaných celkovo 34 % bytov, 12 obcí skompletizovalo sčítanie na 100 % (Dubová, Havranec, Kružlová, Nová Polianka, Kalná Roztoka, Michajlov, Parihuzovce, Víťazovce, Krížová Ves, Lesnica, Soľník, Cabov). Spomedzi veľkých miest (nad 10 000 obyvateľov) majú najviac (nad 30 %) editovaných bytov mestá Kežmarok a Sabinov.

vložené: 29.09.2020

PDF Príloha: Tlačová správa PSK [ formát: PDF veľkosť: 282,69KB ]