OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO ZHROMAŽDENIA

Výbor Pozemkového spoločenstva Revák a spol. oznamuje všetkým svojim členom, že

Zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Revák a spol. sa uskutoční dňa 2.3.2024 o 17.00 hod.

v zasadačke OcÚ v Uzovských Pekľanoch.

vložené: 31.01.2024