O z n á m e n i e

OBEC UZOVSKÉ PEKĽANY

OBECNÝ ÚRAD, 082 63  Uzovské Pekľany 68 

 

O z n á m e n i e 

 

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Obce Uzovské Pekľany, pre VOĽBY DO NR SR, ktoré sa bude konať dňa 30. 9. 2023:

 

ocupeklany@gmail.com 

 

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre VOĽBY DO NR SR, ktoré sa budú konať 30.9.2023 je:

 

ocupeklany@gmail.com 

 

                                                                                                                                                                                          Marek Gruška

                                                                                                                                                                                                               starosta obce

 

vložené: 31.07.2023