Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva PSK a pre voľby predsedu PSK

Obec Uzovské Pekľany uverejňuje podľa § 141 ods. 3 a § 146 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja a zoznam kandidátov pre voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja.

vložené: 27.09.2022

PDF Príloha: Kandidáti pre voľby do zastupiteľstva PSK [ formát: PDF veľkosť: 143,42KB ]
PDF Príloha: Kandidáti pre voľby predsedu PSK [ formát: PDF veľkosť: 103,81KB ]