Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Uzovské Pekľany 2

Podľa § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov menujem za zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Uzovské Pekľany vo voľbách do orgánov samospráv obcí, konaných dňa 29. októbra 2022 Martinu Goliášovú

Obecný úrad Uzovské Pekľany 68
tel. č. 051/ 4594217, ocupeklany@gmail.com
adresa domov: Uzovské Pekľany 84 - tel. č. 0911 890825

Marek Gruška
starosta obce

vložené: 19.08.2022