Výberové konanie na riaditeľa ZŠ

Obecný úrad v Uzovských Pekľanoch v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy v Uzovských Pekľanoch /s predpokladaným nástupom od 1. augusta 2020/

Viac info v prílohe

 

vložené: 06.05.2020

PDF Príloha: príloha výzvy [ formát: PDF veľkosť: 210,64KB ]