PRAKTICKÉ INFORMÁCIE V RÁMCI PREVENCIE KORONAVÍRUSU – COVID-19

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE V RÁMCI PREVENCIE KORONAVÍRUSU – COVID-19

Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí sem aj COVID-19):

 • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
 • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
 • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
 • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha,
 • zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,
 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov,
 • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením,
 • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.

Odporúčania pre cestovateľov po návrate na Slovensko:

 • kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času – 14 dní po návrate,
 • dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodíte do koša. Ak sa dá, obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí,
 • ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14 dní,
 • ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte lekára, lekársku pohotovostnú službu alebo operátora KOS ZZS a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti.

Kontakty prístupné pre verejnosť:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682, novykoronavirus@uvzsr.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

 

vložené: 18.03.2020

PDF Príloha: Koronavirus_biely_A5 [ formát: PDF veľkosť: 36,97KB ]
PDF Príloha: Koronavirus_modry_A5 [ formát: PDF veľkosť: 232,72KB ]
PDF Príloha: Koronavirus_odporucania [ formát: PDF veľkosť: 68,53KB ]
PDF Príloha: Koronavirus_odporucania_EN [ formát: PDF veľkosť: 53,15KB ]
PDF Príloha: opatrenie UVZ SR o zakaze a obmedzeni prevadzok [ formát: PDF veľkosť: 182,20KB ]
PDF Príloha: Opatrenie UVZSR karantena [ formát: PDF veľkosť: 305,88KB ]
PDF Príloha: Rezimove_opatrenie_HHSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia [ formát: PDF veľkosť: 104,14KB ]
PDF Príloha: rozhodnutie HH SR karantena 12_03_2020 [ formát: PDF veľkosť: 318,04KB ]
PDF Príloha: Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19 štvrtá aktualizácia 13.3.2020 [ formát: PDF veľkosť: 447,73KB ]
PDF Príloha: Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020 [ formát: PDF veľkosť: 227,45KB ]
PDF Príloha: Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí [ formát: PDF veľkosť: 2,74MB ]
PDF Príloha: Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí [ formát: PDF veľkosť: 1,66MB ]
PDF Príloha: Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03 [ formát: PDF veľkosť: 133,43KB ]