Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: obec Uzovské Pekľany (podľa §7 odst.1 písm. b) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Zabezpečenie individuálnej supervízie pre opatrovateľky

   

     Zabezpečenie individuálnej supervízie pre opatrovateľky

Prílohy

DOCX Príloha: Názov prílohy [ formát: DOCX veľkosť: 21,37KB ]
DOCX Príloha: Názov prílohy [ formát: DOCX veľkosť: 21,71KB ]