Pozvánka na zimné cyklistické preteky - Bachureňska sedmička

Dňa 18.2.2023 so štartom v Uzovských Pekľanoch. Viac info na plagáte.

vložené: 25.01.2023 , + 1 prílohy v ozname

Pozvánka na valné zhromaždenie PS

vložené: 09.01.2023

Ďalšie prílohy k oznamu:

Pozvánka

    OBEC UZOVSKÉ PEKĽANY OBECNÝ ÚRAD, 082 63   Uzovské Pekľany 68     P O Z V Á N K A   ...

vložené: 21.11.2022

Oznámenie e-mailu na doručenie oznámenia

vložené: 10.11.2022

Ďalšie prílohy k oznamu:

Informácie k referendu

vložené: 10.11.2022

Ďalšie prílohy k oznamu:

Žiadosť o voľbu poštou - bez TP

vložené: 10.11.2022 , + 1 prílohy v ozname