Uzovské Pekľany  4.2.2020

  

OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO ZHROMAŽDENIA


Výbor Pozemkového spoločenstva Revák a spol. oznamuje všetkým svojim členom, že  Riadne zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Revák a spol. sa uskutoční dňa 7.3.2020 o 17.30 hod. v zasadačke OcÚ v Uzovských Pekľanoch.Nový oznam:
Potvrdenie pôvodu mäsa v školskej jedálni

01.01.2020

Nový oznam:
Prerušenie dodávky elektrickej energie

20.01.2020

Pridaná udalosť na deň 20.01.2020 (pondelok):
Prerušenie dodávky elektrickej energie

20.01.2020

 

Vážený občania

V rámci sociálných služieb v našej obci Vám ponúkame na obecnom úrade pracovníčku, ktorá  zabezpečí rozvoz obedov a menšie nákupy v miestnych potravinách v prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Marek Gruška

Vyšlo nové číslo :
Ražniansky zvon 1,2/2020

03.01.2020

Nový oznam:
Verejná vyhláška poľovníckeho spolku

03.12.2019